ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
IMSSKOPELITIS
Bernex en Combes 13,
1233 Bernex
Τηλ. +41 78 7469095
Αποθήκη Γαλλία +33 4 58660052
e-mail: contact@ims-suisse.ch
IMS (Ελλάς) ΕΠΕ

Λουτρά Μυτιλήνης
81100 Μυτιλήνη

e-mail: imsgr@ims-suisse.ch
IMS (Ελλάς) ΕΠΕ
Γραφείο Αθήνας
Αγίου Σώστη 76,
12135 Περιστέρι
Τηλ. 2117250300, +4178 6448190
e-mail: contact@ims-suisse.ch
Επικοινωνήστε μαζί μας στην Ελβετία στην Γαλλία και στην Ελλάδα ή αν σας βγάλει ο δρόμος σας στον Παναμά...
Intrernational Moving Services (IMS) SA
Bureau de Panama
Via Espana y Calle 78,
Edificio Plaza Madrid, Oficinas 2 y 3
Ciudad de Panama
Tel. +507 3904278,  Fax +507 3902126
e-mail: contact.panama@ims-suisse.ch